sinh viên quản lý tài chính chưa hợp lý tagged posts

3 mẹo quản lý tài chính hiệu quả cho sinh viên

Nhắc đến sinh viên hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến những cô cậu học trò độ tuổi mới lớn với bao nhiêu hoài bão và  kèm theo đó là hạn mức tài chính eo hẹp có hạn. Mỗi sinh viên đều có một mức tài chính giới hạn vì đang trong độ tuổi ăn học, còn phải phụ thuộc vào chu cấp của gia đình và giới hạn đồng lương cùng số lượng công việc từ những việc làm thêm của họ.

Đa phần những công việc dành cho sinh viên chỉ đủ để họ  chi trả các khoảng chi tiêu cá nhân của mình. Do vậy, việc sinh viên tự xây dựng lên cho mình một kế hoạch cũng như thói quen quản lý tài chính phù hợp để cân bằng giữa việc chi tiêu, học tậ...

Read More